Rekreačný poukaz

Nechajte si preplatiť dovolenku – až do 275 Eur

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi (pracujúcemu na “plný úväzok”) na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok.

Podľa novely Zákonníka práce, od januára 2019 je zamestnávateľ zamestnávajúci viac ako 49 zamestnancov povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu. To znamená, že povinnosť poskytovať príspevky na rekreáciu zamestnancov má len ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 50 a viac zamestnancov.

Zamestnávateľ poskytuje príspevok na žiadosť zamestnanca.
O príspevok na rekreáciu môže požiadať zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Ako získať príspevok na rekreačný poukaz

Overte si nárok u svojho zamestnávateľa

Nakoľko priznanie príspevku nie je automatický, je potrebné si pred pobytom preveriť presný postup a podmienky k uplatneniu. Niekde žiadajú zamestnávateľa presný text, ktorý my následne uvádzame vo faktúre za Váš pobyt.
Podotýkame, že uplatniť si ho môžeme uzamestnávateľa, ktorý zamestnáva 49 zamestnancov a viac.

Rezervujte
si pobyt

S ubytovaním na minimálne 2 noci v jednom z našich Dovolenkových domoch. Zamestnávateľ prispieva aj na rekreáciu iných osôb žijúcich so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ak sa rekreujú spolu so zamestnancom (manžel/manželka, partner/partnerka, dieťa/rodič. Nárok na príspevok má aj zamestnanec počas čerpania si materskej alebo rodičovskej dovolenky, musí však splniť podmienku, že je u zamestnávateľa zamestnaný nepretržite nejmenej 24 mesiacov. Odporúčame si postup preberiť s účtovným oddelením/oddelením ľudských zdrojov u Vášho zamestnávateľa.

Požiadajte
o príspevok

Faktúru, ktorú od nás pri odchode zpobytu obdržíte si môžete najneskôr 30 dní od ukončenia rekreácie uplatniť. Na zaklade obdržanej faktúry od nás, Vám zamestnávateľ príspevok na rekreáciu poskytne podľa dohody, prípadne vo výplatnom termíne.